May 07, 2016

Bitcoin-generator-online.com

Facts and statistics


Bitcoin-generator-online.com was registered on netart sp z o.o on 03 May 2016. The site just started on social networks. It has

The site receives 780 visitors every month, which put its worth at around $ approximately. The website has a good alexa rank of 6,037,448.

The site is hosted in Poland by NetArt webhosting servers. The webmasters of the website can be contacted at . The domain for the website was purchased through netart sp z o.o on 03 May 2016 (1 year ago) and will expire in 11 months 27 days.

Quick Facts

Alexa Rank 6,037,448
Pagerank 0
Visitors 20 daily
Approx. Yearly Revenue $69
Text lanuage English
Family safe text Yes
The report was last updated on May 07, 2016.
If its not up to date, please click the update button for the same.

Social Network Presence

Following statistics represent bitcoin-generator-online.com activity on various social networks.
Tweets
-
Google Plus
0
Facebook Likes
-


Website Infrastructure

Find out about the infrastructure of bitcoin-generator-online.com, e.g. how the website works, what hardware and software it uses etc.
Hosting Location
PL
Serving Software
Apache/2
Email hosted by
bitcoin-generator-online.com
Web Hosting Provider
NetArt webhosting servers
Site Generating Software
-
SSL Certificate Issuer
nazwa.pl sp. z o.o.
Domain Registered by
netart sp z o.o
Domain Reseller
nazwa.pl

Ownership Records

These records can help to identify the owners of bitcoin-generator-online.com. You can contact the admins through the email present in these records.
Owned by
Whois Data Protection Sp. z o.o.
Email
Organization
Whois Data Protection Sp. z o.o.
Created on
03 May 2016
Updated on
03 May 2016
Expiration
03 May 2017
Whois Text
Domain Name: BITCOIN-GENERATOR-ONLINE.COM
  Registrar: NETART SP Z O.O
  Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
  Whois Server: whois.netart-registrar.com
  Referral URL: 
  Name Server: NS1.NAZWA.PL
  Name Server: NS2.NAZWA.PL
  Name Server: NS3.NAZWA.PL
  Status: clientTransferProhibited  Updated Date: 03-may-2016
  Creation Date: 03-may-2016
  Expiration Date: 03-may-2017
Domain Name: bitcoin-generator-online.com
Registry Domain ID: 2025749620_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: 
Updated Date: 2016-05-03T19:38:00Z
Creation Date: 2016-05-03T19:36:36Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-05-03T19:36:36Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: 
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: serverTransferProhibited Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: 
Registrant Organization: 
Registrant Street: Cystersow 20a
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province: malopolskie
Registrant Postal Code: 31-553
Registrant Country: Poland
Registrant Phone: +48.122978807
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +48.122978807
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: 
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: 
Admin Organization: 
Admin Street: Cystersow 20a
Admin City: Krakow
Admin State/Province: malopolskie
Admin Postal Code: 31-553
Admin Country: Poland
Admin Phone: +48.122978807
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +48.122978807
Admin Fax Ext: 
Admin Email: 
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: 
Tech Organization: 
Tech Street: Cystersow 20a
Tech City: Krakow
Tech State/Province: malopolskie
Tech Postal Code: 31-553
Tech Country: Poland
Tech Phone: +48.122978807
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +48.122978807
Tech Fax Ext: 
Tech Email: 
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: 

For more information on Whois status codes, please visit: 

WHOIS 
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz ce domen dla kt rych firma wiadczy obs ug administracyjn i techniczn .
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno ci za czyny zabronione pope nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada r wnie za szkody spowodowane dzia aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny  w szczeg lno ci nie odpowiada z tytu u naruszenia praw w asno ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia d br osobistych  wszelkie roszczenia z tym zwi zane uprawniony powinien zg asza bezpo rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy wietlane dane udost pniane s w celu umo liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo rednio zwi zanych z nazw domeny.
5. Korzystaj c z bazy WHOIS, akceptuj Pa stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po wiadczaj c jednocze nie, i dane b d u ywane w celach zgodnych z prawem, jak r wnie :
a) nie b d Pa stwo umo liwia lub te w inny spos b wspiera przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog by wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog zosta sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni wynikaj ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost pnych w bazie WHOIS obs ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost pu do bazy WHOIS, na o enia limitu na liczb odpyta , jak r wnie do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.

IP Data

Find out all the details about the IP address used by the website, including the nameservers and IP location.
No. of IP Addresses 1
IP Address 85.128.147.193
IP Location PL
Nameservers ns1.nazwa.pl
ns2.nazwa.pl
ns3.nazwa.pl
Similar websites by IP address
bitcoingeneratorforfree.com
bitcoingeneratorforfree.com
8 months old
BitCoin Coins Generator! How to get free bitcoins? With the bitcoin generator you can earn bitcoins free without effort. Watch here how i got over ...
Bitcoin Generator Tool
bitcoin-generator-tool.com
1 year old
This generator allows you to add free Bitcoins to your wallet. The best free Bitcoin generator that actually works! We recommend a maximum of ...
Bitcoin
bitcoin-online-generator.com
1 year old
BitCoin Coins Generator! How to get free bitcoins? With the bitcoin generator you can earn bitcoins free without effort. Watch here how i got over ...
Bitcoin Online
bitcoinonline24.com
3 years old
BitCoin Coins Generator! How to get free bitcoins? With the bitcoin generator you can earn bitcoins free without effort. Watch here how i got over ...
Bitcoin 24Online
bitcoin-24online.com
1 year old
BitCoin Coins Generator! How to get free bitcoins? With the bitcoin generator you can earn bitcoins free without effort. Watch here how i got over ...

Website Links

Following are the links associated with the homepage of the website.

HTTP Headers

Following information represents the extra metadata sent by the website servers on requesting the homepage of the website.
Content-Length 2160
Content-Encoding gzip
Accept-Ranges bytes
Vary Accept-Encoding
Server Apache/2
Last-Modified Mon, 09 May 2016 09:51:39 GMT
Connection keep-alive
ETag "1a34-53265c1458988-gzip"
Date Mon, 11 Jul 2016 07:09:30 GMT
Content-Type text/html
Page rendered in 0.0712611675262 sec